Privacyverklaring

Gezondheidscentrum Van der Toolen geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Gezondheidscentrum Van der Toolen. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 • Gezondheidscentrum Van der Toolen respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.gezondheidscentrumvandertoolen.nl en van haar relaties;
 • Gezondheidscentrum Van der Toolen stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om;
 • Gezondheidscentrum Van der Toolen deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting;
 • Gezondheidscentrum Van der Toolen is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren. Daarbij houdt Gezondheidscentrum Van der Toolen altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermings-wetgeving.

Verzameling persoonsgegevens

Gezondheidscentrum Van der Toolen verwerkt jouw persoonsgegevens omdat:

 • Je gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten;
 • Je gegevens invult of achterlaat via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • De website van Gezondheidscentrum Van der Toolen bezoekt;
 • Een (zakelijke) relatie met Gezondheidscentrum Van der Toolen hebt;

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening.

Doel van de gegevensverwerking

Gezondheidscentrum Van der Toolen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen. Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van acties en/of activiteiten;
 • Uitvoeren contract of overeenkomst. Als je klant of een relatie bent van Gezondheidscentrum Van der Toolen dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
 • Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Grondslag gegevensverwerking

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je Gezondheidscentrum Van der Toolen toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Gezondheidscentrum Van der Toolen?

Gezondheidscentrum Van der Toolen verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

Contactformulier

Op de website van Gezondheidscentrum Van der Toolen kun je contact opnemen via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag hebt. Deze komt binnen bij ons en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel en goede mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag.

De volgende gegevens worden verwerkt via ons contactformulier:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bericht.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gezondheidscentrum Van der Toolen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en houd hierbij rekening met de wettelijke termijnen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • We beveiligen onze website met een SSL certificaat.
 • Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • Onze software is up-to-date;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
 • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

Je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gezondheidscentrum Van der Toolen. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vandertoolen.nl

We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

Contactgegevens

Zie de contactpagina of onderkant van de website voor onze contactgegevens.